Viladům
Tématem ateliérové práce je návrh viladomu na nároží ulic Roubalova a Helceletova v Masarykově čtvrti v Brně. Součástí řešení je navržena zahrada s terasou. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní stavba s jedním podzemním podlažím. Hmotové řešení stavby vychází z jednoduchého kvádtu. Stavba je z velké části prosklena francouzskými okny a loggiemi
Viladům
Tématem ateliérové práce je návrh viladomu na nároží ulic Roubalova a Helceletova v Masarykově čtvrti v Brně. Součástí řešení je navržena zahrada s terasou. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní stavba s jedním podzemním podlažím. Hmotové řešení stavby vychází z jednoduchého kvádtu. Stavba je z velké části prosklena francouzskými okny a loggiemi